Banan vid Kulleberget är uthyrd den 28, 29 och 30 januari kl 07.00 till 16.00 de dagarna.