Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS 2009:13, FAP 551-3) om vapenlagstiftningen har i dagarna uppdaterats med ny information angående vad som ska gälla när man ska söka ny/förnya vapenlicens. Den finns att ladda ner under menyn Blanketter eller klicka här.

Viktigt att alla medlemmar med licenser tar och läser igenom dokumentet för det är en del förändringar sedan tidigare.

Styrelsen.