Gränsfejden är inställd!

Detta beror på olika orsaker som tex. personalbrist.