Kallar härmed till årsmöte den 27/2 KL 15.00.
Plats blir i ishallen som tidigare år, vi bjuder på kaffe och kaka.

Då sittande ordförare (Gert-Olof) inte tänker fortsätta på posten, samt att vi beöver ny skjutledare/miljö ansvarig på kullebergs banan uppmanar jag valberedingen att starta arbetet med att få fram nya namn.